Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

kleur .

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
20
67
Solve puzzle
20 pieces
67 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

latifa

Mooie kleuren en texturen, Annie! Zeer mooie ♥

prudentia

Heel veel dank Maddie en Anne Marie .Na veel proberen is het weer gelukt . Het zat wel ver weggestopt . Ik ben er wel blij om .

AnneM57

Kijk er maar weer een aan wat er op staat. Een waar kunstwerk weer. Het kan weer zo ergens aan de muur want het lijstje zit er al om. Dank je wel Annie voor dit pracht stuk♥♥♥

madpol

Jij mag nooit meer zeggen dat je niks meer kunt op sumo ofzo, want deze is echt verschrikkelijk MOOI!

prudentia

Heel veel dank Francine .

prudentia

Dankjewel wammetje .

bookish

Heel fijn. Bedankt, Annie.

wammetje

Prachtig Pru!! Dank je wel.

Why this advertisement?