Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Zámek Žleby

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
20
36
Solve puzzle
20 pieces
36 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Původní gotický hrad nahradil během staletí renesanční zámek s pozdějšími barokními úpravami. Zásadní přeměnu do dnešní podoby vyvolal v 19. století jeho nový majitel V. K. Auersperg, silně romanticky založený, který nechal zámek přestavět v duchu romantické gotiky a renesance.
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Tuesday1560:25
  2. BigR0:33
  3. Frava470:34
  4. Ianto0:35
  5. wshealy0:38
  6. wizardjt0:38
  7. heagerty0:40
  8. alcasmolca0:42
  9. emacaj0:42
  10. cappy0:51

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Stani já myslela, že bydlíš ve Vilémově. Nevím, jak jsem na to přišla. Marie

sthajkova

Maruš na tom kopci jak je Lichnice--nebo ze Žlebů na Chrudim...
Na přehradu se také chceme podívat na podzim...zdravím.

Stani, byli jsme ve vašem kraji 18.8. 2019. Napřed jsme jeli na přehradu Pařížov a pak do Žlebů. Při cestě přes Vilémov jsem si říkala kde asi bydlíš. Teď je takové horko, že se nám nikam nechce. Zítra ale musíme do Havl. Brodu, kamarádce na pohřeb. Mají to dopoledne, to snad nebude ještě takové horko.

sthajkova

Kdy pak jsi navštívila náš kraj ???zdravím.

Why this advertisement?