Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

May 1970 ... under Huascarán in Peru

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
35 pieces
28 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Mladipryc

Jo děvče, někdy se taky člověk musí podívat jak vypadá "brzské" ráno a
proto musí obětovat svůj spánek a vstát v 7:15 hod.
Doufám, že ranní kávička přišla k chuti.
Příjemný zbytek dne.

ashanhu

Ranní ptáče dál doskáče ....
co se to děje v tuto brzkou ranní hodinu?
Mám právě ranní kávu.
Přeji také super den.

Mladipryc

To vítěství jsem nechal jiným, nejlepší jsem byl asi okolo 238 místa.
Přeji hezký den.

ashanhu

Hub bylo tenkrát moc málo, zato mravenců jak naseto...tak jsem je pásla.
Dívala jsem se na tabulku vítězů ... ti s tvým shodným křestním jménem tam jsou dva, hodím si korunou, který z nich jsi ty !!!

Mladipryc

Tak to pořekadlo neznám, určitě to je té mladé generace.
Za nás se říkalo, "že jsi byla ještě na houbách"
Příjemný večer.

ashanhu

V našem kraji se říká, že jsem ještě pásla na Kozákově mravence.
Ale zase tak pravda to není ... pamatuji, že jsem se dívala na televizi a nějaké mimino závodilo ( a já byla naštvaná, že mne nepustili také).
Mohli jsme se třeba znát už od plínek...

Mladipryc

No samozřejmě, Ty si to nemůžeš pamatovat, protože Ty jsi ještě nebyla v plánech.

ashanhu

To mohla závodit i mimina?

Mladipryc

To už je dávno, v době když padesátka začínala.
Hezký den.

ashanhu

Zlatíčko, malinko tě poopravím ... ten pomník je skutečně ve Skalním městě pod Hrubou Skálou, dokonce jsem ho tuším dávala na puzzlíky. Prachovské skály jsou u Jičína.
Já jsem neznala osobně nikoho, jeno mám doma dvě knihy od Viléma Heckla, měl krásné snímky.
Tahle fotka je jejich stanový tábor pod Huascaránem, který byl zasypaný.
Všimla jsem si, že jsi viděl tyto puzzle na obou mých profilech ... jsou tam vyloženě poslední momenty z jejich cesty.
31.5. byl ve Skaláku u památníku uspořádán pietní den. Já, jako obvykle ve Škodovce, jsem se nemohla účastnit, jinak bych tam asi šla.
Fakt jsi jel Jizerskou padesátku? Super !!!

Mladipryc

Byla to velká tragedie, některé jsem znal osobně. Na památku horolezců co
zahynuli v Peru při zemětřesení se začala jezdit Jizerská padesátka, jel jsem ji
4x. V Prachovských skalách v Hruboskalském skalním městě mají pomník a
také v Jizerkách na Bedřichově.
Přeji Ti hezký den.

Why this advertisement?