Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

28 april Boerenhol, Groede.

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
54
45
Solve puzzle
54 pieces
45 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

prudentia

Wat een mooie foto, zo helder en daar die donkere lucht boven . De regenboog heeft ook zijn mooi kleur . Prachtig .

BERNINE

you're welcom Jim.

BERNINE

Jaklien , een regenboog is altijd fijn misschien omdat we het niet zo heel veel zien en het ook zo snel verdwijnt.

hehety

Dat is niet raar om te zeggen, want het is gewoon waar. Dat is ook een van de mooie dingen van de natuur. :-))

BERNINE

Hehety het was precies de week van de regenbogen, ik heb deze opgemerkt in de vroege morgen dan eens eentje overdag boven zee en nog eens eentje op een avond, raar om zeggen maar minder mooi weer brengt soms de mooiste luchten.

hehety

Heel mooi, de regenboog zo vastgelegd en daarachter de dreigende luchten. :-))

Why this advertisement?