Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Vlaggetjesdag URK. 2

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
88
73
Solve puzzle
88 pieces
73 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

debocom

Ank en Raaike ,graag gedaan. Groetjes.

puzzeljac

Leuke foto's van vlaggetjesdag, ik heb de puzzels graag opgelost. Groetjes. ♥

Raaike

Debocom, ik heb bij jou vorige puzzel, de uitleg gelezen van de verschillende vlagen en de landen waaronder de vissers varen.
Een heel mooi Pinksterweekend voor jou. :-)))

debocom

Raaike, heeft U gelezen wat al deze verschilllende nummers te betekenen hebben? Groetjes uit Urk.

Raaike

Debocom, wat fijn dat jij zoveel foto's getrokken hebt van die vlaggetjesdag.
Daar word je toch wel vrolijk van.
We moeten toch wel eens naar Urk komen.
Overlaatst nog een programma gezien op TV van een B& B daar bij jullie aan de vuurtoren. :-)))

Why this advertisement?