Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Vykvete budu-li ho pilně zalévat?

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
104
Solve puzzle
12 pieces
104 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

dobrajaneckova

Thank you, dilubreur.

Vtipný příměr Evi, ten jsem ještě neslyšela. Nemáš to od Polreicha? Ten hýří takovými bonmoty.A hlíva to opravdu není, je to nějaký druh choroše.

Jo Stanko, vždyť říkám, choroš. Ale i ty jsou prý v mládí jedlé, říkal ing. Baier (známý mykolog) v Receptáři.

Je hezké Jani, že pařez Jirkovi vykvetl, ale věčná škoda, že do těch vyvrtaných děr nenacpal sadbu hlívy. To bys viděla, jakou byste měli úrodu! Měli jsme to tak na dvou pařezech ořešáků, na jednm jabloňovém a jednom lipovém. Ovšem my jsme je neočkovali, hlíva se tam objevila sama. Vždy v prvních letech tam toho bývalo "na kolečka".

Janazlouky

O pařezu ti musím napsat. Porazili jsme starou jabloň a pařez byl příliš velký na vykopání. Jirka koupil Pařezožrout, vyvrtal díry, nasypal prostředek a muselo se to zalívat vlahou vodu. Kařdý den si hrál na Nastěnku. Pařez odumíral asi rok a přes léto kolem něj opravdu něco vykvetlo. Dělali jsme si z něj srandu, ale bral to. Nakonec pařez umořil.
No a zvědavé sousedy ti nezávidím, také máme jednu Matahari nedaleko. Papa J

sthajkova

co se zeptat mykologa ???--letos rostlo všude hub i na stromech chorošů. Moc jsem se pobavila čtením--i náš mrazík---stále v oblibě....Zdravím--S

Dobruško vtipné, ale houbičky vypadají dobře. Hlíva to asi nebude, že? Já totiž rozumím houbám, jako kůň kafi.

Dilubreuer

Lovely blending with the snow Dobra!

dobrajaneckova

No tak spíš starší, protože pohádka je o pět roků mladší než já. Ale myslím, že moji plyšáčci mi budou stačit!

ivar2012

Tak starý jak pohádka nebo něco mladého?

dobrajaneckova

A možná by se objevil i nějaký Ivánek!!!

ivar2012

Nastěnce cosi vyrostlo, tak vyroste i tobě.

dobrajaneckova

Jo tak ten by se divil určitě, tomu neunikne ani ň!

st51

Třeba by se ten soused divil co se stalo, že ten pařez kvete.

dobrajaneckova

Jasně st51.To bylo myšleno jako žert, narážka na legendární film Mrazík.Tam Nastěnka zalévala pařez dokud nevykvel. A tento pařez je těsně za hranicí pozemku, patří už sousedovi. Myslím, že by ho kleplo, kdybych mu tam něco vysadila.

st51

Když do té dutiny dáte hlínu a zasadíte třeba květiny, tak by to mělo i kvést.

dobrajaneckova

Jalmo, to abych si začala ohřívat vodu na zálivku!

drifter I'm sorry, I do not understand your comment.

Štefi možná že mladé plodničky by mohly být jedlé, ale tyto už jsou takové pevné, houževnaté, ty by tě škrabaly v krku.

stefi58

Nedá se to jíst, že ? Asi jsem hrozná, ale stále myslím na jídlo.

How many people have you Stumped with this shot...............

Jalma

Určitě,jen se snažte dál,vždyť už na něm něco roste.Zdravím!

Why this advertisement?