Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Krásné Velikonoce

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
66
25
Solve puzzle
66 pieces
25 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. DelissaD4:32
  2. Mladipryc4:35
  3. glennlowney9:04
  4. LauraHardman13:03
  5. dhfrey19:03

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

glennlowney

Thank you.

To platí o mladých ženách, což já už nejsem :-(( Takže u mě spíš ta důvěryhodnost :-))

Mladipryc

U žen je to úplně jiné !!
Těm stačí udělat na policajta hezký "kukuč" a vše je v pořádku.
Já jsme na tom hůř !!
I když jsem taky "důvěryhodná" osoba.
Příjemné odpoledne.

Jenom 1,5 roku ? To by ještě šlo :-)) Já byla dnes také mimo okres a projela jsem bez omezení. Asi vypadám důvěryhodně :-))

Mladipryc

Zatím to ještě neuvolnili. Dnes jsem jel do vedlejšího okresu, kde
mám banku a na zpáteční cestě mě zastavili a vyslýchali, kde jsem
byl, jestli mám povolení atd, málem jsem dostal 1.5 roku vězení.

Beru na vědomí, i když nerada. Jaká místa budou teď na řadě ? Hezký večer.

Mladipryc

V Berouně za poslední 3 roky jsem byl alespoň 8X, teď jsou
zase na řadě jiná místa.
Příjemný večer.

Díky. Je z Berouna, přijeď se podívat. Hezký den.

Mladipryc

Hezký snímek.
A kdepak ten "Velikonoční Betlém" je ??
Příjemný večer.

Why this advertisement?