Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Kalina obecná (Viburnum opulus)

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
50
Solve puzzle
12 pieces
50 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

st51

Dáši007 ano jsou krásné, ale už odkvétají.

st51

Stani děkuji, už udkvétají.

Je to krása! ♥♥♥

sthajkova

......v poli u potůčku kvete kalina ,a t d---pozdrav.

st51

Máš pravdu, jsou to velké koule a ten strom je s nimi krásný.

dobrajaneckova

Stando a může nastat koulovačka! :-)

Why this advertisement?