Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Schodiště v Uměleckoprůmyslovém muzeu - Praha.. Staircase in the Museum of Applied Arts - Prague...

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
40
Solve puzzle
12 pieces
40 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. BrianCottrill0:15
  2. Valor10:16
  3. Ianto0:16
  4. Volltar0:17
  5. WillEckerslike0:18
  6. treker0:19
  7. redavanti20:20
  8. wshealy0:20
  9. BigR0:20
  10. Acnel0:21

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Acnel

Ello, děkuji za komentář a přeji příjemné prožití svátků Velikonočních.

lyella

Po něčem podobném jsme šli ve Vatikánu. Bylo to zajímavé. Děkuji za tyto schody, srdečně zdravím a přeji hezký týden.

Why this advertisement?