Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Stanice pro handicapovaná zvířata Klášterec - Stations for handicapped animals Klášterec, CR

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
20
50
Solve puzzle
20 pieces
50 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Ekologické centrum – stanice pro handicapovaná zvířata v Klášterci vypustila do volné přírody během dvou let už čtyřicet vyléčených zvířat.
Stanice se ale stará také o zvířata, která se už do volné přírody vrátit nemohou. Opět se jedná hlavně o ptáky, kteří mají trvalé následky a nemohou létat.
Žije zde rys, který byl sražen autem. Ten je sice vyléčený, ale ve volné přírodě by nepřežil, neumí totiž lovit. Jeho novým příbytkem tak bude právě budované návštěvnické centrum v Kvildě.
The ecological center - the handicapped animals station in the Monastery launched forty-two cured animals in the wild during two years.
The station also takes care of animals that can not return to the wild. Again, this is mostly about birds that have lasting consequences and can not fly.
He lives here a feature that was hit by a car. Although he is cured, but in the wild would not survive, because can not hunt. Its new dwelling will be the newly built visitor center in Kvilda.

Leaderboard

  1. Ribs0:25
  2. Sisell0:35
  3. JAJA480:35
  4. st510:37
  5. JennyG660:37
  6. BigR0:37
  7. Ianto0:38
  8. martinj0:39
  9. wshealy0:40
  10. ivar20120:41

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

st51

Dobře, že taková organizace existuje.

ivar2012

Je to fajn, že to dělají. Vždyť dnes u nás potkat bažanta je zázrak. A zajíce jsem letos ani neviděla. Jáji, a ty zvířata, co do přírody už nemůžou - buď budou tam nebo nebudou.

JAJA48

Dášo a pán nás provedl a viděli jsme hodně zvířat. Brzy vypouštěli uzdravené poštolky, to bylo dobré. Líto nám bylo těch zvířat, která tu žijí trvale a do přítody nemohou...

To je moc dobře, že něco takového existuje. Jednou dávali v TV dokument, jen už nepamatuji, jestli to bylo právě z Klášterce. Zdravím. ☺♥☺