Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Möbius strip

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
60
21
Solve puzzle
60 pieces
21 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Möbiova páska (také Möbiův pás, Möbiův pásek nebo Möbiův list) je plocha, která má jen jednu stranu a jednu hranu. V roce 1858 ji nezávisle na sobě objevili (resp. „vynalezli“) matematici August Ferdinand Möbius a Johann Benedikt Listing. Ve starší literatuře se nazývá také Simonyho prstenec. Protože orientace plochy Möbiovy pásky není možná, patří mezi neorientovatelné plochy.
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. gross1233:24
  2. Lmlmjb3:25
  3. Iveta4493:56
  4. Marina384:47
  5. Bastabasta4:54
  6. tatomana4:55
  7. wetlandstom5:06
  8. Jitka5:23
  9. podlesi5:31
  10. ninnaw6:33

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Why this advertisement?