Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

WISTÁRIE

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
63
29
Solve puzzle
63 pieces
29 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

dobrajaneckova

Ano ona v létě ráda remontuje.

aninka0306

DOBRUŠKO,JSME NA TOM PODOBNĚ.OVŠEM NÁM KVETE UŽ PÁR LET DVAKRÁT,TAK SE BUDU TĚŠIT.

dobrajaneckova

No to mám ale zase zpoždění! Máš ji krásnou. Oběma mým sestrám namrzla a kvetla málo.