Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

-Josefov-plan-pevnosti-1782

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
20
66
Solve puzzle
20 pieces
66 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Hlavním úkolem Josefova bylo bránit severní hranice rakouské říše proti Pruskému království. Ale to nebylo jediné využití. Pevnostní město bylo vlastně obrovskou zbrojnicí, skladištěm střelného prachu, zásob jídla a v neposlední řadě také poskytovalo bezpečné ubytování vojákům i civilistům.
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Ribs0:26
  2. marunka2770:28
  3. iwalkden19630:31
  4. martiny0:32
  5. dukeycash0:37
  6. Dilubreuer0:38
  7. st510:38
  8. keksmann0:38
  9. otto19450:40
  10. ivar20120:40

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

st51

Plánek je pěkný, taky jsem se tam byl podívat.

ivar2012

Ty plány vypadají jako krásná krajka.

Why this advertisement?