Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Mami

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12 pieces
74 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Dobrý den drazí přátelé mojí maminky Jany z Louky. Nyní plním její poslední přání, poslední o co mě požádala bylo: "Alenko, kdybych umřela, tak to napiš na puzzle." Toto je poslední fotka, kterou mám, na které se usmívá a je šťastná. Vím, jak moc jí na Vás záleželo a často o Vás vyprávěla. Často, když něco vyfotila, říkala: "Tohle dám na puzzle." Poslední rozloučení v kruhu rodiny a blízkých přátel uděláme, až nám dají její popel, ale domluvily jsme se se Štefi, že by to pro Vás bylo za moc dlouho dobu, tak jsme se shodli na zapálení svíčky na 7.12. Já to udělám v 17h. Vzpomínejte na ni, bude ráda. Moc nám chybí.
Moc se Vám všem omlouvám, že píši až teď, ale nedařilo se mi sem přihlásit a popravdě jsem neměla dost síly na trpělivost.
Vážím si vašich vyjádření soustrasti.
Děkuji Alena

Dear friends my mom. Please use translator - I can't think and write in english now. Thank you for your understunding. I appreciate your condolences.
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

albertwinestein

Niccy, same thoughts as you, Jana has passed on now but she'll never be forgotten. And I often wonder how Max is faring. ♥♥♥

niccolino59

Remembering & thinking of you too. x

introvertka

Také vzpomínám

sthajkova

Stále vzpomínám......přeji hlavně vám zdraví......

gemstone

Just thinking of you...and Max...and Betty...and Laura...and... ♥️♥️♥️

Impie

Thank you, Alena, for these beautiful words and for fullfilling the wish of your mum. I'm so sorry for your loss. We all will miss her dearly.
I'll light a candle for your mum at 5PM tomorrow 7 December and think of her.
Wishing you lots of strength to cope with your loss. Would you please give a cuddle and a hug to her precious Max for me? Thank you. ♥♥

Děkuji, Aleno, za tato krásná slova a za splnění přání Vaší maminky. Je mi moc líto tvé ztráty. Bude nám všem moc chybět.
Zítra 7. prosince v 17 hodin zapálím svíčku vaší mamince a budu na ni myslet.
Přeji vám hodně sil, abyste se s vaší ztrátou vyrovnali. Mohl bys za mě prosím pomazlit a obejmout jejího drahého Maxe? Děkuji. ♥♥

puzzeljac

Milá Alenko. Děkuji za tuto fotku. Tvoje matka hodně zhubla. Její poslední měsíce musely být hrozné. Ale nikdy si nestěžovala. Před deseti lety jsme se s Janou, Denise a já staly virtuálními sestrami. Užili jsme si spolu spoustu legrace, teď je mi hodně smutno, ale jsem ráda, že je pryč ze svého trápení. Nikdy na ni nezapomenu. Sám na tom bohužel stále není dobře, hlava si nedělá, co chci. Rád bych s ní byl, ale vím, že to nebylo možné. Přeji hodně sil v této smutné době. Hodně lásky, Ank. ♥♥♥

ParsonWayne

Skvělý obrázek, kterým si vzpomenete na svou matku - a pro nás na Jigidi. Děkuji.

marunka277

Děkuji Alenko za uveřejnění krásné fotky vaší maminky a vzpomínky na ni.
10 let byla mojí nejoblíbenější kamarádkou na JIGIDI, moc ráda jsem skládala
její krásná puzzle. Ještě jednou chci vyjádřit upřímnou soustrast celé vaší rodině.
Marunka

Sharon72

I am so sorry for your loss. Your mother will be very much missed by us all and in our hearts. Thank you for posting this puzzle. Her beauty shines through in her lovely smile. I am praying for comfort and strength for you and all the rest of your mother's family and friends.

jandchris

Je mi moc líto tvé ztráty, buď silný.

jan42ful

Thanks so much Alena, yes she was much loved on Jigidi, a very special and beautiful person. I send sincere sympathy to all the family with loving hugs, Janet in Australia. ♥♥♥

Díky moc Aleno, ano, byla na Jigidi velmi milovaná, velmi zvláštní a krásná osoba. Posílám upřímnou soustrast celé rodině s láskyplným objetím, Janet v Austrálii. ♥♥♥

albertwinestein

Sincere Condolences to Jana's family -
Jirka
Alenka, Petr, & Oliver
Andrea
Jana & I were good friends for well over 10 years, and I will light a candle for her on the 7th. I will never forget her.

@lyella Ella, many thanks for the tag. ♥♥♥

Thank you, Alenka

SamSammy

Upřímnou soustrast Vám Alenko a partnerovi Vaší maminky a celé rodině a přátelům Jany. Vždy byla tak laskavá, krásná žena. Bude mi chybět a její veselost. Vězte, že se na ni bude vzpomínat. Přeji vám všem hodně sil pro tuto chvíli a nadcházející čas. Zapálím svíčku 7. Yvonne

My condolences to you Alenka and to your mother's partner and all family and friends of Jana. She always was so very kind, a lovely woman. I will miss her and her cheerfulness. Know she will be remembered. Wishing you all a lot of strength for now and the time coming. I will light a candle on the 7th. Yvonne

jb2468

So sorry for your loss.

gogogo

Thank you, Alenka. ♥︎

dhi

Milá Aleno,

Upřímnou soustrast vám, jejímu partnerovi a všem jejím přátelům a rodině k úmrtí vaší matky. Jsem více než šťastný, že mohu přeložit jeho hádanku, bez obav.
Byla a vždy bude cenným členem naší komunity. Zveřejnila tolik nádherných hádanek, abychom si všichni mohli užít, abychom se mohli podělit o krásu, která ji obklopovala, její krásnou zahradu, Maxe a Betty.
Děkujeme, že jste s námi sdíleli tento krásný úsměv vaší matky, měla tak krásný úsměv.
Vězte, prosím, že bude žít v našich srdcích, a ještě jednou děkujeme za splnění jejího přání dát nám vědět, že odchází do další etapy svého života. Buďte opatrní a buďte v klidu a dejte svému partnerovi a vaší rodině vědět, jak moc byla opatrována.

Donna Londýn, ON, Kanada

P.S. Vložil jsem odkaz, který jsem vytvořil ohledně Jany, že se možná budete chtít podívat na některé z poznámek, až budete mít čas.


***
Dear Alena,
My condolences to you, her partner, and all of her friends and family on the passing of your mother. I am more than happy to translate his puzzle, no worries.
She was and always will continue to be a valued member of our community, here. She posted so many wonderful puzzles for us all to enjoy, so that we could share in the beauty that surrounded her, her beautiful garden, Max and Betty.
Thank you for sharing this beautiful smile of your mother’s with us, she had such a lovely smile.
Please know that she will live on in our hearts, and thanks again for fulfilling her wishes of letting us know of her passing on to the next stage of her life.
Take care and be at peace and let her partner and your family know how much she was cherished.

Donna
London, ON, Canada

P.S. I have included the link I created regarding Jana so that you may wish to look at some of the notes when you have the time. 
https://www.jigidi.com/created.php?id=hokxp8z9

ParsonWayne

milé dcery,
Přijměte prosím naši nejhlubší soustrast nad úmrtím vaší drahé matky a našeho kolegy Jigidi Puzzler. Byla skvělou součástí naší hlavolamové rodiny a moc nám chybí. Bůh s vámi a vašimi rodinami.
ParsonWayne

dear daughters,
Please accept our deepest condolences on the passing of your dear mother and our fellow Jigidi Puzzler. She was a great part of our puzzle family and we miss her so much. God be with you and your families.
Parson Wayne

CJ45

Thank you Alenka.

sthajkova

Jen těžko vyjádřit slovy útěchu na ztrátou vaší drahé...nezapomenu...

ladywil2

Thank your for this sad news. My condolences to you and your family.

mauismom

condolences to you and all of your Mom's family and friends during this sad time. your Mom always had a kind word for others and could make us smile. may you find comfort in knowing she's at peace and her memory will go on. Penny

Juba1010

😔💕💕💕

ringleader

Thank you, Alenka. I pray daily for you, your sister and her grandson along with all the rest of the family for comfort. That's a huge mushroom she is holding. I remember her talking about going out and collecting them and how delicious they were. I'll miss her so much. Love and hugs, Ardy in Maryland, USA.

Děkuji, Alenka. Modlím se denně za vás, vaši sestru a jejího vnuka a celou rodinu za útěchu. To je obrovská houba, kterou drží. Pamatuji si, jak mluvila o tom, že je šla ven a sbírala a jak byly chutné. Bude mi moc chybět. Láska a objetí, Ardy v Marylandu, USA. 💖💖💖

lyella

@albertwinestein

Syke

Thank you Alenka

introvertka

Na této krásné fotce vypadá Jana opravdu šťastně, upřímnou soustrast...

linda1802

Thank you Alenka. I wish you strength and courage at this very sorrowful time. ♥
We will always remember your dear mother.

linda1802

Here is Google's translation of Alenka's message:

"Hello, dear friends of my mother Jana z Louky. Now I fulfill her last wish, the last thing she asked me was: "Alenka, if I die, write it on the puzzle." This is the last photo I have of her smiling and happy. I know how much she cared about you and often talked about you. Often, when she took a picture, she would say, "I'm going to put this on a puzzle." We will do the last farewell in the circle of family and close friends when they give us her ashes, but we agreed with Štefi that it would be too long for you, so we agreed to light a candle on 7.12. I'll do it at 5pm. Remember her, she will be glad. We miss her so much.
I'm very sorry to all of you for writing now, but I couldn't sign up here and I honestly didn't have enough strength to be patient.
I appreciate your condolences.
Thank you.
Alenka"

stefi58

na vysvětlení pro přátele, kteří tento vtip neznají: v Čechách na otázku kde jsi byl, než jsi se narodil odpovídáme že na houbách.
To má být láskyplné, doufám, že to někomu nepřijde nevhodné. děkuji

Alena,

You Mom will be missed, she was will loved here. Jana brought smiles and happiness to people all over the world.

Jolene from Maryland USA

lyella

Alenko, je mi moc líto, měla jsem ji ráda. Upřímnou soustrast a hodně síly do překonání bolesti, která je velká. Všichni na puzzlích jsme určitě s Vámi. Moc zdravím, Ella

stefi58

Děkuji Alenko za toto foto. Kdyby to nebylo tak bolestné, tak je pěkné, že Vaše maminka je opět na houbách.... s krásným úsměvem a šťastná.
7.12. 2022 spolu s Vaší rodinou zapálíme za naši Janinku s mnoha přáteli Jigidi po celém světě za ni svíčku na její poslední cestu.

Why this advertisement?
  • Want to solve without time tracking?

    See how to change your settings to our de-stressing mode - we call ‘Zen Mode’ ♥ (You can always switch back).