Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Cars in Cuba - Auta na Kubě

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
15
33
Solve puzzle
15 pieces
33 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Starocech

Mike, you're very welcome.

Starocech

Děkuji za chválení a taky přeji hezký den.

Starocech

Prosím Tě, víkend to nestojí ani za to letět takovou dálku, na Kubu
potřebuješ alespoň 3 až 4 týdny !!

JarkaT

Chválím ti všechna krásná auta i letadlo najednou a přeji ti krásný den.

ashanhu

Autíčko je moc hezké, ale ta barevná kombinace ... nic moc.
Ale u nás je sychravo, takže bych brala ( alespoň ten víkend) na slunné Kubě.

Why this advertisement?
  • Are you looking to change your password?

    It’s always a good idea to consider if you need to change your passwords on the different services you use. We have created a guide for you on how you can change your password on Jigidi.