Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Zrcadlení

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
54
56
Solve puzzle
54 pieces
56 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Image copyright :Facebook
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

VVV46

Elli díky ☺♥☺

lyella

Děkuji, Vlastičko, za všechny čtyři nádherné fotky. Tady jsem nejdříve viděla koláž ze čtyř fotek. Až jsem to otevřela na psaní, zjistila jsem, co to vlastně je. A je to nepopsatelná nádhera. Děkuji moc, že jsem to mohla vidět, jsem z obrázku nadšená. Srdečně zdravím a přeji krásný večer, Ella

Why this advertisement?