Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

kvét

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
154
33
Solve puzzle
154 pieces
33 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. ptreyn11:24
  2. Regina7918:21
  3. northerngirl118:38
  4. Lindseyc9419:40
  5. chrisdawe5119:42
  6. Zinnien21:26
  7. Donna6321:53
  8. Margerhy25:27
  9. blondebabydeer26:26
  10. Abomina27:58

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Acnel

Máte pravdu - člověk, pokud se cítí dobře, si neuvědomuje, že stárne. Ještě jednou děkuji.

hlavacek

Jojo, roky se s námi nemazlí, Také mám problémy. I s brýlemi nepoznám jemnější odstíny barev, dokud si je nepřiložím k sobě. Posílám vám ji ve 30. Ať potěší!

Acnel

Hezký detail a krásná barva.... škoda, že nemohu kvůli očím skládat velké puzzle.

Why this advertisement?