Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Informační centrum Svinná Lada, CR

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
117
77
Solve puzzle
117 pieces
77 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Informační centrum Svinná Lada poskytuje informace o rašeliništích na Šumavě. Seznámíte se s vrchovišti, rašelinnými loukami a lesy. K dispozici je areál s dětským hřištěm, bezbariérový vstup, audiovizuální pořady, prodejní i neprodejní materiály na téma rašeliniště Šumavy.
The Svinna Lada Information Center provides information on the peat bogs in the Bohemian Forest. Get to know the highlands, peat meadows and forests. There is an area with children's playground, barrier-free entrance, audio-visual programs, sales and non-selling materials on the theme of the Šumava peat bog.
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Otylka9:47
  2. JAJA489:53
  3. nanapatsy10:32
  4. JAN10:44
  5. puzzeljac11:06
  6. angelas12:01
  7. Pigg12:48
  8. imrusnak14:08
  9. mpbkct17:20
  10. gersins17:29

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

JAJA48

Jane děkuji, je hezké i uvnitř.
Jarka

Hezky informacni stredisko a pekny snimek Jarko.
Jan..

Why this advertisement?