Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Dobrota, Bay of Kotor (medium)

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
72
36
Solve puzzle
72 pieces
36 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Dobrota is a small town just outside the historic town of Kotor on the Bay of Kotor in Montenegro. The bay is a fjord-like 17 miles long winding inlet on the Adriatic sea. It is surrounded by the Orjen and Lovcen mountain ranges (2016)
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

@světoběžník 14
Věřím, že se ty zlé válečné časy nevrátí.
Vivat Slavi, vivat Černá Hora, vivat sapienta.

globetrotter14

@mister_dolfy Ano, v minulosti zde bylo mnoho těžkých časů, ale doufejme, že tato oblast zůstane klidná. Je to velmi krásné


Yes there have been many difficult times here in the past, but hopefully the area will remain peaceful. It is very beautiful

V Boce Kotorské v posledním roce 1.sv.války proběhla vojenská vzpoura rakousko-uherského námořnictva a stát ji krvavě potlačil...tolik krátce z historie města...
Dne má město vzhled a potenciál, který slibuje pěknou dovolenou na Jadranu.

Why this advertisement?