Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Za humny - Kalina

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
15
21
Solve puzzle
15 pieces
21 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

introvertka

Já bych se ráda podívala, pokud vás to nebude otravovat.

evamilada1944

Už mě napadlo, že vám to vezmu celý, jak to vidím z okna. Ta zahrada naproti je hodně letitá, tam i šeřík dosahuje fantastické výše.

introvertka

Já myslela, že jsiu to jen keře , Evi vyfotíte ho? Já jsem zvědavá, to je hrozný

evamilada1944

On to už je strom

introvertka

Původně jsem myslela, že jsou to květy hortenzie. Krásný keř

Why this advertisement?