Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Cestou...

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
36
40
Solve puzzle
36 pieces
40 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Hasli1:09
  2. auntmom71:21
  3. DelissaD1:22
  4. felix421:28
  5. emacaj1:31
  6. resmut1:32
  7. Mladipryc1:42
  8. rahas1:58
  9. tim661:58
  10. Alta82:04

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Mladipryc

Kdysi jsem to věděl, ale zapomněl. Hned jsem se podíval na mapu a teď už vím
kde jsou. Určitě jsem tam byl párkrát.

Neříkej, že nevíš, kde Poděbrady jsou, když ti tak utkvěly v mysli . Kdo ví, proč ;-) Ostatně i ty stojí za prohlédnutí. Přeji ti hezké odpoledne. M.

Mladipryc

Omlouvám se, nevím jak jsem mohl napsat Poděbrady, když jsem měl
napsat Beroun !!! Párkrát jsem tu cestu v posledních dvou letech
jel po D1 do Prahy, odtud dálnicí na Plzeň, odbočit na Beroun a směr Křivoklát do Rakovníku a teď jsem napsal Poděbrady a to ani přesně nevím, kde jsou.
Musím se podívat na mapu. To víš, člověk stárne a zapomíná !!!
Přeji Ti hezký večer.

I tak by se to dalo říct. Podle mapy patří pod Roztoky u Křivoklátu. Přijeď se podívat :-) Nebo to tam znáš ?

Starocech

Myslel jsem tím silnici z Poděbrad do Křivoklátu, je to v lese
blíže ke Křivoklátu. A nebo je to podobné.
Hezké odpoledne.

Poděbrady a Křivoklát jsou sice od sebe dost daleko, ale kousek od Křivoklátu to skutečně je.

Starocech

Něco podobného jsem už viděl, nestojí to mezi Poděbrady a Křivoklátem ??

This is a chapel

Is this a folly?

Why this advertisement?