Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Pnoucí růže

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
35
57
Solve puzzle
35 pieces
57 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

U kamarádky
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. auntmom71:09
  2. 4wings51:18
  3. Horn1:25
  4. GameLady591:29
  5. dobrajaneckova1:29
  6. diannez1:38
  7. jimbos1:43
  8. Pekaji1:52
  9. jacob1:53
  10. mojasasenka1:54

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Moje maminka měla také takovou, švagr po její smrti přeorganizoval zahradu a vyhodil ji. Škoda jí. Máš pěknou podívanou na rodinku. Asi se cítí u Tebe dobře a v bezpečí.

dobrajaneckova

Tato růže byla vždy u nás na zahradě. Přestěhovala se se mnou na Valachy, ale při posledním stěhování už jsem ji nemohla vzít sebou. A beztak by ji Hubertovi sežrali. Ráno se pásli přede dveřmi všichni čtyři - táta, máma a dvě děti!

Why this advertisement?