Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

jen pár kvítků

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
54
Solve puzzle
12 pieces
54 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Rhododendron 'Golden Wonder'
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

EvaLen

Ellí díky a dobré ráno

lyella

Jen pár, to je pravda, ale stojí za podívání. Je to nádhera. Děkuji, že jsou tady a mohla jsem vidět i skládat. Dobrou noc, Ella

EvaLen

Thank you Val ☺♥

EvaLen

Dobruš mně se taky moc líbí, je takový nízký, skoro plazivý

valt46

So pretty Eva like our yellow one that flowers first in Spring☺♥

dobrajaneckova

Krásný pastelový odstín. jako pro mně dělaný!

Why this advertisement?