Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

V Česku rostou dva druhy kopřiv. Kopřiva dvoudomá a kopřiva žahavka.

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
15
19
Solve puzzle
15 pieces
19 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Na protějším chodníku se objevila ještě tahle dvoubarevná.
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Ianto0:23
  2. JarkaT0:24
  3. alias2v0:27
  4. introvertka0:28
  5. Mladipryc0:28
  6. jen70:32
  7. jo20400:32
  8. iantilson0:37
  9. Pekaji0:38
  10. wshealy0:41

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Možná jí něco chybí nebo přebývá, ale je moc krásná.💕♥️💕

JarkaT

Ještě dodávám, že v půdě může být něčeho potřebného pro rostlinu buď málo, nebo naopak hodně. Může to být i houbová, nebo virová choroba.

JarkaT

Já bych typovala na nějakou příměs v půdě, již jsem něco podobného viděla a to
i u jiných rostlin.

introvertka

Dívala jste se na netu na makro žahavku? Má vysoké ty žaháky, pomalu na tm makru jako trny. Já se ze zvědavosti dívala a ne všechny jsou takhle proužkované, vlastně jsem viděla jen jeden obrázek, zřejmě je to nějaká rarita?

evamilada1944

Je to zajímavý chodník a na plevel bohatý. Tahle kopřiva se tam objevuje ještě na dvou místech. Zajímalo by mě, co ji zbarvilo a proč hned ta vedlejší je normální. Že já se tomu bejlí nevěnovala víc.

introvertka

U nás asi roste ta dvoudomá a je taky pěkně žahavá. Takovou se světlými žilkami vidím poprvé

Why this advertisement?