Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Výklopník Sudoměřice

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
96
150
Solve puzzle
96 pieces
150 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Technická památka Výklopník Sudoměřice-Baťův kanál byla postavena v roce 1939.
Výklopník sloužil k překládání lignitového uhlí, které se přiváželo po železniční trati z nedalekého dolu Tomáš v Ratíškovicích. Plně naložený vagon s lignitovým uhlím se pomocí lanového navijáku vtáhnul do místnosti výklopníku. V této místnosti se nachází důmyslná kolébka s výsypkou. Celá kolébka i s kolejí, násypkou,a plným vagonem, byla pomocí lanového kladkostroje zdvižena. Vagon pak čelními dveřmi vysypal prašný lignit do připravené lodi. Tyto lodě se plavily po Baťově kanále, až po Otrokovice do elektrárny.( https://www.penzion-mutenice.cz/photos/big/20210702160120-9qcxnbtb39t2j96bp6xq5gtkvgxltz.jpg)
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Why this advertisement?
  • Have you solved today's jigsaw puzzle?

    Every day, we present you with a jigsaw puzzle that we curate for you. You will find it on our daily jigsaw puzzle page or follow us on Facebook to get it in your news feed. Solve it and share it with friends and family to give them a daily beautiful and mindful brain workout ♥