Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Blue bouquet, Modrá kytička

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
135
Solve puzzle
12 pieces
135 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

31.05.2018
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

davitai

Evi, to musí být příjemné!

davitai

Iri, děkuji!

U Makra kolem plotu mají keře jasmínu tam to vooooooni .

irmachac

Je hezká v kombinaci s bílou . Hezký večer :-))

davitai

Evi, vypadá to tak.

Není to jasmín nabarvený na modro .

davitai

Thank you, Debb! It is unusual color for a rose, isn´t it?

davitai

Dáši, taky to není můj šálek kávy, ale já jsem je fotila hlavně kvůli Dobrušce. Asi dva dny předtím jsem dávala bílou a červenou růži a ona mně napsala, že ještě modrou a měla bych to jako naši vlajku. Tak teď už bych tu vlajku z toho složila.

dobrajaneckova

A víš, že jó Taisi? To je ono!

4wings5

Gorgeously colored, Taisia☺ Thanks so much for a beautiful puzzle! ♪♥♫

Mně připadá jedovatá...☺

davitai

Dobruš, to je ta modrá do vlajky, jak jsi včera psala. (Můj obrázek červené a bílé růže)

dobrajaneckova

Brr, ta modř na růžích mně až zastudila! Ale na ostrožce mi nevadí! I jasmín je krásný.

Why this advertisement?