Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

inkovy

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
192
147
Solve puzzle
192 pieces
147 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. moldenke15:30
  2. zorka18:40
  3. hoosierguy20:43
  4. zadena421:32
  5. zdena195022:20
  6. patriciadicicco22:42
  7. pmazu22:54
  8. PuzzleGramma24:12
  9. Dianeb5124:15
  10. stars12825:15

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

bujal

Žinkovy jsem naposledy viděla jako tu zmiňovanou zotavovnu ROH, takže jenom zvenčí... a pokud je to pouze pro VIPky, tak nehrozí, že bych to někdy viděla zevnitř.
Šťastný Nový rok
Milena

Ano, správně... posléze zámek sloužil jako zotavovna ROH.... pak dlouho chátral - tohle je výsledek rekonstrukce za účelem vybudování kongresového centra pro VIP

V Žinkovech, několik kilometrů od Plzně na jih, je tento krásný zámek. Posledním z majitelů byl i šéf plzeňské Škodovky.
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDinkovy_%28z%C3%A1mek%29

Why this advertisement?