Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Rondjes

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
63
280
Solve puzzle
63 pieces
280 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

zwan

Deze vind ik prachtig Sonja , heb hem gisteravond gemaakt maar moest nog commentaar geven .

soydebr

Anne-Marie, mijn zus heeft pijn in beide bovenarmen, ze gaat morgen naar de dokter. Misschien overbelast door het helpen van haar man?????

soydebr

Dankje Maddie, misschien kijkt Anne-Marie nog even terug, zodat ze ons kan antwoorden!!!!

AnneM57

Nog niet goed, donderdag naar de huisarts.

madpol

Ja ! Hoe is het met je arm??
Deze is GEWELDIG , Sonja !!!!!

soydebr

Geeft niet hoor, hoe is het met je arm?????

AnneM57

Nee, nou ja, één wijntje bij het eten, maar dat is wel gezakt nu. Ik weet ook niet waarom maar doet mij denken aan iets in de ruimte.......

soydebr

Dankje Anne-Marie, iets zweverigs???? Een glaasje op????? :-))))))

AnneM57

Het heeft iets zweverigs die rondjes, net als in de ruimte. Mooi kleurig, en zal wel goed gaan lopen;-)))

Why this advertisement?
  • Are you looking to change your password?

    It’s always a good idea to consider if you need to change your passwords on the different services you use. We have created a guide for you on how you can change your password on Jigidi.