Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

myrta

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
192
13
Solve puzzle
192 pieces
13 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. purpley46:34
  2. Marushika48:38
  3. kvetka51:02:19
  4. andoriel1:20:54
  5. amymerritt1:39:46
  6. nuts1:58:14

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

dobrajaneckova

No jsem z něj naprosto unešená! Jakmile pojedu do Buchlovic, hned si ji tam v zámeckém zahradnictví koupím. Vidím, že je ve výborné kondici! Škůdci ji tedy nenapadají. Vím, že ji maminka pěstovávala, ale měla jsem dojem, že ji něco napadalo.

andoriel

Kdepak, tenhle kvete u rodičů na Vysočině poblíž Chotěboře.

dobrajaneckova

Tak to je tvůj keřík? Předpokládala jsem, že jsi fotila někde na jihu, na dovolené.

andoriel

Kdysi jsem dostala do kolegyně ustřižený proutek, teď mám keř doma a rodiče jich mají v domku několik. Všichni sousedé strojí svatby s našimi myrtami :)

dobrajaneckova

Tak to musel být kouelný pohled a vůně ještě větší! Doma jsme mívali jen malý keřík.

Why this advertisement?