Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Vnoučata při večerním lyžování... Grandchildren during night skiing ...

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
15
33
Solve puzzle
15 pieces
33 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

 1. jennco0:20
 2. ekopug10:24
 3. Acnel0:26
 4. billo4th0:28
 5. wshealy0:28
 6. setala20:28
 7. jen70:32
 8. lyella0:33
 9. paperoimpazzito0:34
 10. treker0:36

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Acnel

Ello, děkuji i za komentář. Jako dítě jsem vyrůstala v Polabí, kde je rovina, takže lyžovat jsem se nenaučila, zato jsem uměla od 4 let bruslit. Zdravím, Lenka

lyella

Nádherná fotka, vzpomněla jsem si na naše vybavení, když jsme chodily s taťkou lyžovat u nás na kopce. Šlapat nahoru, sjet. A pořád dokola. Ale bylo nám fajn a ani nás nenapadlo, že by to mohlo být jinak. A jezdily jsme na úplně jednoduchých lyžích s řemínky a bruslily na obyčejných bruslích na klíček. A vždy byla legrace. Děkuji za dnešní podobu lyžování a srdečně zdravím, Ella

Why this advertisement?
 • How do you follow a puzzle?

  When you follow a puzzle, it means you receive notifications about new comments on the puzzle.