Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Luis Jiménez Aranda- La visite du médecin-chef à l'hôpital, 1889.

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
117
18
Solve puzzle
117 pieces
18 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. rab489:02
  2. prek07459:51
  3. Pecloca10:58
  4. RustyCB14:45
  5. Ledovec14:52
  6. l1ll1put16:54
  7. donns21:17
  8. brittmarieek23:56

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Pecloca

:-) ♥

Good post.

Tak to určitě ne:))
Jen mi zaujal ten přístup:))
Ale četl jsem knihu Umění řezničiny o medicíně ve viktoriánské době, a jsem rád, že žiju v přítomnosti:))

Pecloca

Nechtěla bych tam ale ležet. Mezi tolika lidmi. :-)

Ve tvářích lékařů a sester je vidět zájem o nemocného..
To už dnes není..bohužel..
Nádherný obraz..děkuji

Interesting painting! Thanks Pecloca for posting.

Why this advertisement?