Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Počátky

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
20
75
Solve puzzle
20 pieces
75 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Děvčata děkuji za váš komentář, je to opravdu hezké a upravené náměstí. Hezký večer. Marie

Mají moc hezké náměstí. Díky za krásný snímek.

lyella

Děkuji za další Počátky, mám pocit, že jsem to nikdy neviděla.Ale dovezli nás k domu a pak jsme šli zpátky, na prohlídku Počátek nebyl čas. Vypadá to ale, že je to moc pěkné městečko. Děkuji a zdravím, Ella