Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Archeoskanzen Modrá

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
96
81
Solve puzzle
96 pieces
81 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Archeologický skanzen leží v původním místě velkomoravského osídlení z 9. století n. l. Má představovat ideální vojenské, správní, hospodářské a náboženské sídlo z období Velké Moravy. Stavby ve skanzenu vyrostly na skutečných archeologických objektech a jejich vrchní části nad zemí jsou rekonstrukcí konkrétních dobových nálezů.

( https://www.slovacko.cz/wp-content/uploads/2019/07/modra-vychod05.jpg )
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. OyunkeThanka5:09
  2. Pinsel865:44
  3. omortsoN5:58
  4. TaMaLeLo5:59
  5. kljk7:10
  6. hs3d7:23
  7. leggum27:35
  8. JilkovicDMFJ7:41
  9. diethailer7:44
  10. Muslofon8:18

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Why this advertisement?