Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Theme - Dinosaurus and prehistoric creatures

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
38
Solve puzzle
12 pieces
38 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

lyella

Linda, Jurassic Park exhibition. Do you remember that movie? I am not sure about the English name of this movie. Just all creatures are on the open air not hidden in a deep forest. They are worthy of seeing, but not meeting somewhere. Have a nice day, Ella

lyella

Dáši, Taisí - jako v "Jurském parku", jen jsou všechny vidět, nejsou utajeny v hlubokém lese. Je to moc pěkné, stojí za podívanou. Ale potkat je naživo bych ani ve snu nechtěla. Díky za návštěvu, přeji hezký den a srdečně zdravím, Ella

Data

Výlet určitě stál zato, že Elli!? Ani si nedovedu představit, že by se nám tyto "potvůrky" pohybovaly po lese ještě dnes. Šílená představa.

tekchal

Interesting photo. TFS!

Vidím, že tam těch potvůrek máte hodně. Zdravím ♥☺♥

lyella

Thank you, Ardy, that is very nice from you. Have a nice day, Ella

ringleader

You are doing very well with this theme, Ella. ☺ Thank you.