Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Oehoe vallei Maastricht

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
45
38
Solve puzzle
45 pieces
38 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Leefgebied van Europa's grootste uil

De oehoe vallei
Midden op de Sint-Pieterberg vind je de oehoevallei. Een nu prachtige, groene plek met mergelwanden, waar de grootste uil van Europa leeft: de oehoe.

Werkzaamheden voor de oehoe

Het is geweldig dat deze machtige vogel zich hier in Limburg, vlak bij Maastricht al enige jaren thuis voelt. Natuurmonumenten maakt het de uilen nog meer 'naar hun zin' en knapt bovendien de oehoevallei nog verder op, zodat zeldzame natuur meer kansen krijgt in dit prachtige landschap.

Als kers op de taart, konden bezoekers niet alleen door de verrekijker op de berg naar de oehoe speuren, maar ook via een webcam. Hopelijk volgend jaar weer!

Rustplekken voor oehoe
In de bestaande steile wanden van de vallei zijn extra richels in de mergelwand gemaakt voor meer rust- en broedplekken voor de oehoe. Dankzij deze richels hebben de oehoe en jongen meer gevarieerdere uitwijkmogelijkheden

Kale kalkrotsen voor bijzondere planten
Op de kale droge kalkrotsen in de vallei groeien bijzondere en zeldzame planten als steentijm, zonneroosje en bergamander; om het gebied uit breiden waar deze planten kunnen groeien, zijn rotswanden afgegraven tot de kale kalkrots.
Duurzame afrastering

Er is afrastering gemaakt met elektriciteit op zonne-energie. Door deze afrastering kunnen we beter sturen in de begrazing met onze Nederlandse landgeiten. Dit geitenras is een sterk en zeldzaam huisdierras die het hele jaar buiten kan leven.

Hun manier van begrazen is ook bijzonder: ze eten het liefst struiken, jonge boompjes en ander houtig gewas. Daarnaast zijn ze heel behendig in het klauteren en klimmen op onbegaanbare rotsen en steilwanden. In dit deel van de groeve is dat heel belangrijk om bijv. het zonneroosje vrij te houden van concurrentie zoals jonge boompjes en struiken. Een ander voordeel is dat er een afwisseling in open en dichte stukken natuur met meer variatie in plantgroei ontstaan. Dit lokt weer insecten en vogels, die weer grotere dieren aantrekken. Die zijn op hun beurt een mogelijke prooi voor de oehoe.
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. gordzilla1:51
  2. Arria1:59
  3. Ianto2:12
  4. helenesco2:22
  5. sharron9482:31
  6. 45sissee2:38
  7. wshealy2:47
  8. Wag4bag23:27
  9. Pekaji3:36
  10. wyma3:37

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Why this advertisement?