Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Cesta do říše kouzel

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
150
49
Solve puzzle
150 pieces
49 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Autor foto: Jirka Fučikovský

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Mira1Radkovskej

Díky, ale pochvala patří především Jirkovi, že ji nafotil.

starucha

Krásná platanová alej, moc pěkná fotka, prima skládání.

Mira1Radkovskej

Hledám české hráče této hry.
Máme skupinu na Facebooku:
https://www.facebook.com/groups/714790758567361/
Aspoň si můžem ve skupině více pokecat.