Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

dobré ráno- good morning

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
20
39
Solve puzzle
20 pieces
39 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

EvaLen

Stáni dobré odpoledne, u nás bylo včera hůř, to bylo na padnutí, odpoledne přes 30°C, dneska jsme měli malou bouřku - necelých 5 mm, ale pročistil se vzduch a trochu se ochladilo.

EvaLen

Dobruš kdepak, ty listy jsou její, jen jí je někdo takhle okousal. Má je takové hodně pevné. Kdysi jsem si jí namnožila, dostala jsem od jedné paní růžičku a návod jak na to.

dobrajaneckova

Tuze krásná! A ty listy jsou mahončiny?

sthajkova

Dobrá ráno--krásný květ--od rána je zase dusno...pozdrav.

Why this advertisement?