Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Boží Dar

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
63
48
Solve puzzle
63 pieces
48 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

 1. Mladipryc3:44
 2. DelissaD4:05
 3. deespuzzles4:34
 4. marymmac4:37
 5. ccluff4:38
 6. Vilemina4:53
 7. ejka5:12
 8. Breezey275:23
 9. janijpema6:10
 10. pwk6:27

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Jde o akci na Facebooku. Pomaluješ kamínek, napíšeš, ze které skupiny na facebooku jsi, svoje PSČ a někam kamínek umístíš. Když ho někdo najde, napíše na facebooku, kde ho našel a tak se cesta kamínku mapuje ( kamínek přemístíš zase někam jinam). Alespoň tak mi to vnučky vysvětlily - já facebook nemám ...

Mladipryc

Nikdy jsem neslyšel o "pomalovaných kamíncích", šlo by to nějak upřesnit ??
M.P.

Našli jsme ji v Božím Daru s vnučkami při "lovení" pomalovaných kamínků.

Mladipryc

Hezky udělaný.

Why this advertisement?
 • Do you know how to save puzzles for later?

  If you want to save a puzzle for later, you can bookmark it, and it will stay in your bookmarks – waiting for you ☺