Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Aksamitník (Afrikán) / Tagetes / Marigold - Kaleido

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
49
41
Solve puzzle
49 pieces
41 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Bevlaar2:19
  2. cariblue22:51
  3. kcraig053:14
  4. Skarvada3:15
  5. davitai3:17
  6. TeamMoules3:18
  7. wolfwoman3:30
  8. loons4:54
  9. daasha0075:02
  10. shajkova5:05

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

lyella

Děkuji, že jsi to nevzdala a zvládla to, Dášo. Tyto sluníčkové obrázky se mi zdají moc pěkné a plné pohody, mám je ráda. Dobrou noc, Ella

Elli, přehlédla jsem, že je to tak velké, ale když už jsem to otevřela, tak jsem to dokončila, ale dalo mi to zabrat. Je to krásné, zdravím. ♥☺♥

lyella

S těmito žlutými kvítky se moc dobře pracuje. Jen musí být obrázek výrazně olemovaný, aby se to neslévalo. Mám velkou radost, že se Ti líbí. Děkuji a srdečně zdravím, Ella

shajkova

Nádhera---dík

Why this advertisement?