Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Eva11 - k narozeninám / For Birthday

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
58
Solve puzzle
12 pieces
58 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

lyella

Taisí, Stanko, děkuji, že se Vám líbí i kaleidíčko. Srdečně zdravím, Ella

shajkova

Krásné--také přejí vše dobré--hlavně zdraví....

Data

Z přáníčka je i moc hezké kaleido!

lyella

@eva11

Why this advertisement?