Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Poupě

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
16
40
Solve puzzle
16 pieces
40 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Elli děkuji Ti za krásný komentář. Pevně věřím, že budeš brzy zase moci skládat. Marie

lyella

Maruško - a je to pro všechny moje milé přítelkyně tady, Děvčátka, ta krása, co je dnes tady je neskutečná nádhera a já nestihám skládat. Tak jen řeknu, že se zatím mohu povětšině jen dívat, ale jsem nadšena. Tak mi promiňte, když toho dost neposkládám. Snad se to bude lepšit, v co pevně doufám. Mějte se moc krásně, zdravím, Ella