Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Zámek Žleby

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
39
Solve puzzle
12 pieces
39 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Původní gotický hrad nahradil během staletí renesanční zámek s pozdějšími barokními úpravami. Zásadní přeměnu do dnešní podoby vyvolal v 19. století jeho nový majitel V. K. Auersperg, silně romanticky založený, který nechal zámek přestavět v duchu romantické gotiky a renesance.
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Dilubreuer0:08
  2. era40:12
  3. BigR0:14
  4. Frava470:14
  5. dobrajaneckova0:15
  6. JennyG660:16
  7. Francamia0:18
  8. Ianto0:21
  9. emacaj0:23
  10. wshealy0:23

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Elli zámek je pěkně udržovaný i ostatní prostranství kolem. Je tam pěkné posezení pod stromy, ve stínu. Líbila se mi fotka s větvemi nad hlavou, tak jsem ji sem zařadila. Marie

lyella

Nádhera, je buď pěkně udržovaný, nebo krásně restaurovaný, v každém případě je to dojem úžasný. Děkuji, že je tady a mohla jsem ho vidět a skládat. Srdečně zdravím, Ella

Why this advertisement?