Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Jihočeský rybník

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
63
51
Solve puzzle
63 pieces
51 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Krizala

@lyella
Dobré ráno, i tady v jižních Čechách už byla zima, ještě včera, když jsem byla na malé procházce u tohoto rybníka, jsem nacházela malé zbytky sněhu. Je to krásné, když je všude bílo, ale jaro je jaro. Hlavně to ježdění po silnicích mně v zimě nebaví. Ale co nadělám. Krásný den. Martina

lyella

Tady to vypadá, že ta zima už opravdu brzy přijde. Ale vím, že pole ji potřebují, tak jsem smířená, jen se nemohu dočkat jara. Už aby tady bylo. :o))) Ale nemám nic proti tomu, aby si ji jiní lidé podle chuti užívali. Srdečně zdravím. Ella

Why this advertisement?