Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

halucha vodní

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
18
58
Solve puzzle
18 pieces
58 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

jak jsem se dočetla, je to vodní bylina hojně rozšířená v rybníkářských oblastech.. já jí teda letos viděla poprvé, ale zato všude
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

piki82

to nevím, nějaký vodník možná.. prý roste tam, co byly rok předtím vypuštěné rybníky a loni jich kvůli suchu zůstalo hodně skoro prázdných

dobrajaneckova

Kdopak ji asi nasel?

piki82

já o ní právě taky nevěděla, a pak čtu, že je hojná... pravda, že letos jí tu bylo všude jak naseto

dobrajaneckova

A trošičku jsi i zmokla. Tak dosud jsem znala jen chaluhu a o haluše neměla ani tušení. Zase jsem o milimetr chytřejší?

Why this advertisement?