Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

pavinec horský/jasione montana

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12 pieces
66 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

EvaLen

Dobruš díky

EvaLen

Val ☺♥

valt46

Eva thank you so much for your wonderful explanation of this plant I really appreciate your effort in doing this my friend☺♥

dobrajaneckova

Hezounek exotický!

EvaLen

Tak teď už znáš

stafal

.....halelujah!!!......pěkné - neznám......maranatha!!!........

EvaLen

Val I will try to put in a translation -
It is an annual or biennial, often hairy to wavy herb with a spindle-shaped root. The stem is straight or ascending, 10–50 cm high, often branched and leafy in the lower part, unbranched at the top, leafless. The leaves are sessile, curly wavy, ground-rate oblong, wedge-shaped at the base, serrated, dead at the flower. The stems are oblong-lanceolate to oblong-linear, entire to distantly serrated, ciliate. The flowers are in terminal heads, 10-25 mm in diameter. The crown is 6–14 mm long, deep to pale blue (rarely white or pink). It blooms in June and July, the fruit is a spherical, 5-sided capsule.

It is a type of sand, pines, pastures, sunny slopes, rocky places, rocks and heaths on dry, sandy, non-calcareous soils. It is often used in pioneer communities, in mechanically disturbed habitats.
From the phytocenological point of view, the diagnostic species of dry heath vegetation is the association Euphorbio cyparissiae-Callunetum vulgaris, as well as the vegetation of subatlantic grasslands of cotton sands as. Corniculario aculeatae-Corynephoretum canescentis within the association Corynephorion canescentis, it is also a diagnostic species of vegetation of rocky outcrops with perennial beetle. Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis and submontane acidophilic grasslands of shallow soils as. Jasiono montanae-Festucetum ovinae within the association Hyperico perforati-Scleranthion perennis. It is also a diagnostic species of Pannonian sandy steppes as. Diantho serotini-Festucetum vaginatae and vegetation of silicate hills with sand smil as. Helichryso arenariae-Festucetum pallentis. Finally, it is a diagnostic species of two associations within the Koelerio-Phleion phleioidis association. It is a vegetation of acidophilic dry grasslands with Wallis fescue. Avenulo pratensis-Festucetum valesiacae and vegetation of acidophilic dry grasslands of moderately warm areas as. Viscario vulgaris-Avenuletum pratensis.

valt46

Eva this is lovely do not know what this one is☺♥

EvaLen

Dáši nevím, podle čeho dostal název. Páv má modré tělo, a ta oka, tyhle květy mají ve skutečnosti mnohem sytější barvu, je to asi i dáno délkou slunečního svitu, a pak i můj foťák modrou a červenou moc neumí, nebo to s ním neumím já. Posílám pozdravy ♥♥♥

Je krásný Evi. Myslíš, že má něco společného s pávem? ♥♥♥

EvaLen

Tommy thanks

EvaLen

Elli není zač děkovat, já jsem ráda, že se ti pavinec líbí. Zatím kvete po okraji, později rozkvete celý. Mám ráda tu krásnou modrou barvu. Měj se moc hezky, posílám pozdravy

EvaLen

Stáni u nás dnes bylo pěkně, byli jsme zase i na procházce. Od včerejška, od odpoledne neprší a teplota byla příjemná cca 20°C. Jinak tenhle pavinec už mám moc let a jak jsem dnes koukala, roste mi všude možně na slalce, zapomněla jsem ho po odkvětu loni sestříhat.

lyella

Neznám tuto krásnou květinku, ale jsem moc ráda, že je tady. Děkuji za obohacení mých znalostí z přírodopisu (?). Jak je u Vás? Máte vodu? Protože tady je jí "neúrekom". Pořád na Vás myslím. Srdečně zdravím a přeji hezký večer, Ella

sthajkova

Dobrá večer--jsi samá novinka--já dnes nebyla ani venku--stále jemně prší a jen13°;
klidný večer..;;

tommyo71

LOVED IT

Why this advertisement?
  • Are you a Jigidi Plus member?

    When you become a Jigidi Plus member, you'll enjoy the completely ads-free Jigidi experience. Also, you directly support Jigidi and help us be as free as possible to make Jigidi even better every day.