Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Vysoké Tatry - Slovensko

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
66
126
Solve puzzle
66 pieces
126 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Skalnaté pleso a lanovka na Lomnický štít.- 2634 m.
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Lili38

Vůbec není zač davitai a Ivella. Foto je z minulého týdne,tak snad pleso do začátku zimy nevyschne.

davitai

Také já děkuji za tento obrázek. Vypadá to, že letos je v plesu vody dost, zažila jsem i pleso bez vody.

lyella

Z celého srdce děkuji za tento nádherný obrázek a srdečně zdravím.

Why this advertisement?
  • How do you follow a puzzle?

    When you follow a puzzle, it means you receive notifications about new comments on the puzzle.