Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

P7280319

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
108
51
Solve puzzle
108 pieces
51 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Museum Groede (NL)
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. fregretu10:39
  2. joan193611:05
  3. tashagirl12:47
  4. marietje13:56
  5. stitchingnanny13:58
  6. lsp4_315:16
  7. onesiphorus20:42
  8. jmowell4425:49
  9. plookyskin7126:10
  10. Christ26:42

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

marionugchelen

hallo Marietje,, dan ben je goed bezig geweest♣ en ik denk dat Wammetje geen nieuwe puzzels meer gaat maken helaas...groetjes,, marion en een fijne dag☼

marietje

Ik heb bijna alle puzzels van Wammetje gemaakt, behalve de hele kleine. Er zijn nog steeds geen nieuwe puzzels van hem. Jammer! groetjes, Ria

marionugchelen

leuke foto Marietje, wel een oudje maar ik hoop dat je dit commentaar... leest. Heb je al de puzzels van Wammetje ontdekt? ik hoop het maar. gr. marion

Why this advertisement?