Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Vuurtoren Nieuwpoort op 17 mrt 2017

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
54
165
Solve puzzle
54 pieces
165 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

dbnc2

I like this puzzle

BERNINE

Inderdaad , Raaike , waar ik stond was de havengeul achter mij en de zee links van mij

Raaike

Heel mooi getrokken Bernine, je ziet de zee niet, maar toch weet je dat ze daar in de buurt is. :-))) ♥

BERNINE

Geen enkel probleem Jaklien , uiteindelijk gaat het om het plezier.

BERNINE

hehety, ik sta bijna nergens in de lijst maar het is gelukkig geen wedstrijd maar een aangename bezigheid. Mijn fietstochtje naar het Oosterstaketsel werd beloond door het mooie weer.

BERNINE

dank u wel Marion.

hehety

Erg mooi te noemen. Ik was niet snel genoeg om in de lijst te staan, maar dat mag de pret niet drukken. :-))

marionugchelen

wat een mooi schilderij Bernine! compliment en een fijne zondag☼