Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Cedule u silnice

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
66 pieces
8 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. DelissaD4:14
  2. Mladipryc4:54
  3. CPNT6:14
  4. PapousekSasa10:10
  5. AlphaRomeo15611:11

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Aha, jel jsi opačným směrem, nemohl sis cedule všimnout. Cesta z Berouna do Nižboru je docela zajímavá, další cestu na kole neznám. Spíš chodím pěšky.

Mladipryc

Nevím, kde jsou Stradonice ani Hýskov.
Jel jsem trasu Beroun - Křivoklát.

Nesmíš jezdit jako vítr :-) Tak příště - ze Stradonic směrem na Hýskov...

Mladipryc

Jel jsem přes Nižbor letos 4X ale tohoto nápisu jsem se nevšimnul.
Asi proto, že jsem jel na kole a dost rychle.
Hezký večer.

Why this advertisement?