Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Meruňka obecná (Prunus armeniaca)

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12 pieces
47 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

dobrajaneckova

Stando ty jsou jak ze žurnálu! Blednu závistí! :-)

Stáni my už máme přelito - dopoledne byla taky bouřka .

sthajkova

eva11
u nás pršelo dopoledne---a teď je krásně--pozdrav.

To se vyřádilo tady a stále v dálce hurká .

st51

evi11 tady je černo, hřmí, ale ani kapka.

Nad námi se roztrhla obloha i kroupa padají . ;o(

st51

Stani děkuji, tady to taky kvetlo ve velkém a přišly mrazy a je jen sem tam něco a jak píšeš aspoň budou nějaké knedlíky.

Tak už je po buřce a jen prší - byla jsem ven tak mě to vyhnalo .

sthajkova

Ach vůně knedlíků--u nás vše spadlo---pozdrav-

st51

evi11 děkuji, tady pršelo dopoledne a pak se jen zamračí, někde v dáli zahřmí a nic nespadne.

Paráda - meruňka sice kvetla , ale nic na ní není . A jde na nás druhá buřa .

st51

Evi děkuji - tyhle jsou rané a po dozrání k přímé konzumaci - jak dozraje a spadne je na na kaši - zůstala jich po těch mrazech jen trocha.

EvaLen

Stando ty jsou krásné, jako malované. U nás pár zelených pihovatých meruněk o velikosti kuličky hroznového vína